KURUMSAL ÇOCUK BAKIMI PROJESİ NEDİR?

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Projemizin Sözleşme Makamı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’dır. Projenin iki bileşeni bulunmakta olup, birinci bileşen mali destek uygulaması, ikinci bileşen ise araştırma faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Projenin Amaçları

    • Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek,

    • Çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmak,

    • Çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamaktır. Proje ayrıca, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye etki etmeyi hedeflemektedir.

Projenin mali destek uygulaması ile; 0-60 ay arasında küçük çocuğu olan; çalışmaya başlamak veya daha önce çalıştığı işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda bir işi olan ve çocuğunu kreşe gönderen annelere, aylık 100 Avro mali destek sağlanmaktadır. Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanmaktadır.

Proje; 1 Nisan 2020 tarihinde 1. yılını tamamlamıştır. Proje kapsamında 31.03.2020 tarihi itibarıyla, bir defaya mahsus ödenen kırtasiye desteği için 834.300 Avro olmak üzere, toplam 2.829.000 Avro mali destek ödemesi yapılarak, hem iş yaşamına devam etmek isteyen annelere, hem de tam zamanlı okul öncesi eğitimle çocukların gelişimine destek verilmiştir.

4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışan ve çocuğunu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen annelerin Projeye gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, ön Kayıtlar yalnızca Elazığ ve Malatya illerinde devam etmektedir. Mali destekten faydalanmayı bırakan anneler olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanmaya başlamaktadır.

Projenin ikinci bileşeni olan araştırma faaliyetleri ile, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve toplumsal refahına kalıcı bir katkı sağlanması için çalışılmaktadır. Bu kapsamda, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ile analık sigortası ve ebeveyn sigortasına yönelik yenilikçi uygulamalar üzerine iki tane araştırma raporu hazırlanması hedeflenmektedir. Bu raporların hazırlanması için AB ülkelerine 3 çalışma ziyareti yapılması, paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla da 2 adet çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca proje etki analizi çalışması yapılacak olup, bütün bu çalışmalara ilişkin sonuçlar çerçevesinde bir politika belgesi hazırlanarak, kayıtlı kadın istihdamı konusunda sürdürülebilir bir etki sağlanması amaçlanmaktadır.

Haberler ve Duyurular

FAYDALANICI ANNELERİN AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için; • Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması

Daha fazlası...

ANNELERE VERİLEN MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

Annelere verilen mali destek miktarı aylık 100 Avro'dur. Bu mali destek, çocuğunuzu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yöneliktir. Ayrıca projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 Avro ödenmektedir. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mal

Daha fazlası...

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğe

BAŞVURU VE YARARLANMA SÜRECİ

1

E-Devlet Şifresi Al

Öncelikle e-devlet'e girebilmek için PTT'den şifre almanız gerekmektedir.

2

Ön Kayıt Yaptır

15 Ekim 2019 Salı günü saat 14:00'ten itibaren www.sgkkurumsalcocukbakimi.org sitemizden e-devlet şifreniz ile ön kayıt yaptırmalısınız.

3

Gerekli Evrakları Hazırla

Ön kaydınızı tamamlayıp, randevu aldıktan sonra istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamalısınız.

4

Kesin Kayıt Yaptır

Ön kayıt sonrası gerekli şartlar sağlandıktan sonra proje ofislerinde kesin kayıt yapılacaktır.

5

Aylık Yükümlülüklerini Yerine Getir

Kesin kayıt sonrası ödeme alabilmeniz için aylık yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir.

6

Ödemeni Al

Tüm şartların yerine getirilmesi durumunda ödemenizi alabilirsiniz.

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesinin Size Uygun Olduğunu Düşünüyorsanız Hemen

PROJE HANGİ İLLERDE UYGULANMAKTADIR?

Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanmaktadır. Projenin uygulanacağı illerde, ön kayıtlarını yaptıran toplam aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanmaktadır. İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 anne, İzmir'de 1500 anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne, Malatya'da 750 anne, Elazığ'da 500 anne bu projeden faydalanabilecektir.

Başvurularımız 15 Ekim Tarihinde başlamış olup, yalnızca Elazığ ve Malatya illeri için devam etmektedir. 

ÖN KAYIT OLUŞTUR